Zoup taking on Pennsylvania city of Washington

September 8, 2017